Renk Sistem Bilişim » Personel Takibi

Personel ve Kıymetli Eşya Takibi

 

Personel ve kıymetli eşya takibi, Iot (Internet of Things) yani nesnelerin interneti teknolojisi ile gerçekleştirilen, işletmeniz ile ilgili talebi gerçekleştirebilmek adına gerekli cihazların kurulumu yapılarak gerçekleştirdiğimiz, işletmenizi akıllı işletmeye çeviren bir çözüm türüdür.

 

Kurulum talep eden işletmelerde, IoT teknolojisine uygun, tüm işletme alanını kapsayacak, işletme alanı içindeki tüm sensörlerin anlık olarak haberleşebileceği “Gateway’ler” kurularak, iletişim altyapısı sağlanır.

IoT teknolojisi ile “Akıllı İşletme” haline getirilen işletmelerde,

-İşletme sahası çalışanlarını bina-katmahal bazında anlık izleme
-İşletme sahası çalışanlarını işletme planı üzerinde anlık izleme
-İşletme sahası çalışanları raporlama
-ERP & PDKS Programları entegrasyonu
-İş güvenliği kurallarına uyum ve kural ihlali
-Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme
-Acil durum toplanma alanlarını izleme ve otomatik yoklama alma
-Değerli ekipmanların takibi
-Anlık uyarı ve alarm sistemi
Özelliklerine sahip olursunuz.

 

 

Personel takip sisteminin kurulumu tamamlanan işletmelerde, işletme sahası çalışanlarının istenilen tarih bazında
✓ Giriş – Çıkış saatleri
✓ Yemekhane – Ofis – Departman – Mahal kırılımında
✓ Alt yüklenici firma detayı ile sürelerin raporlanması
✓ Ayrıca, tanımlanan yasaklı mahallerde çalışanların geçirdikleri sürelerin raporlanması
verilerini tarafınıza sunabilmekteyiz.

Sensörlerin işçilerin baret veya yeleklerine takılması sağlandığı takdirde, sensörünü üzerinde taşımak zorunda olan personelin baret veya yelek giymek zorunluluğunun oluşması, belli bir yüksekliğe çıkan personel için anlık uyarıların oluşturulması, yasaklı bölgelerin tehlike sınıfına göre ayrımının yapılması ve tehlikeli bölgedeki personel için anlık uyarıların oluşturulması gibi özel isteklerini gerçekleştirebiliriz.

 

Personel Takip sistemini kurulumu ile işletmenizde sağladığımız avantajlar.

Tek bir iletişim alt yapısı ile tüm işletme alanlarınızı kapsıyoruz.
Alt yapı kurulumundan sonra tüm işletmenizde, mevcut proje kapsamı dışında da olsa istenen tüm objelerin sisteme dahil edilmesini ve izlenmesini sağlıyoruz.
İstenilen işletmenizde ya da işletme içinde istenilen herhangi bir alanda sistemin kolayca yaygınlaşabilmesini sağlıyoruz.
İletişim alt yapısına uygun istenen sensörlerin istenen tedarikçiden alınıp sisteme kolaylıkla dahil edilebilmesini sağlıyoruz.
İşletmenizden haberdar olmak ve durumunu kontrol edebilmek için operasyon alanına gitmeden, istenilen anda ki gerçek durumunu istenilen yerden izlemenizi sağlıyoruz.

Personel Takip sistemi ile mevcutta kullanılan PDKS sistemini destekliyor, doğru ve gerçek zamanlı puantaj hesabı yapabilmenizi sağlıyoruz.
Uyulması gereken iş güvenliği prosedürlerinin kontrolü ve takibini sağlıyoruz.
Değerli ekipmanlarınızı takip edebiliyor, kullanım miktarlarını ölçerek verimli kullanılmasında yardımcı oluyoruz.

Sunduğumuz yapı esnektir, büyümeye açıktır, yatayda ve dikeyde her türlü ilerlemeye imkan tanır.


Personel Takip Sistemi’ne ait bir kaç ekran görüntüsünü aşağıda görebilirsiniz.


 

 

 

 

Personellerin bulunduğu bölgelerin ısı haritası.

 

 

 

 

  

 

 

İşletmelerinizinanlık, genel durumunu ve istatistiki bilgileri bu ekrandan görebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Personel Takip Sistemi ile işletmenizi akıllı işletme haline getirmek için bize ulaşın!